Hjælp os med at bygge

Tennishallen i Gladsaxe

Hvem?

Foreningslivet i Gladsaxe Kommune rummer, foruden firmaklubber, tre tennisklubber; AB Tennis, Gladsaxe Tennis- og Padelklub og Bagsværd Tennisklub. Til sammen udgør de tre foreninger omtrent 1000 medlemmer i aldersspændet lige fra 3 år til 60+. På tværs af alle tænkelige skæl samler tennissporten folk, også i Gladsaxe, om en aktivitet, der rummer det hele.

Hvad?

Vi drømmer om en tennishal, og i tæt samarbejde arbejder vi hårdt for at realisere drømmen. Vi arbejder for en hal med adskillige tennisbaner på et underlag, der ikke tvinger sporten og dens vidt forskellige udøvere til at gå på kompromis med de fysiske rammer. Vi arbejder altså for en vaskeægte tennishal, og dét kan være rigtig mange ting - også til gavn for mange andre end tennisspillerne.

Hvorfor?

Fordi tennis kan det hele, men ikke hele året! Tennissporten i Gladsaxe Kommune bliver større og større hvert år, men sættes kraftigt tilbage hver eneste vinter.

Sporten vokser, for den er ikke længere, hvad den var. Den teknisk svære, dyre sportsgren for den velhavende individualist er død og borte. ”The white sport” er blevet til en ”wide sport” - ALLE kan være med, socialt, teknisk, fysisk, siden den lille hårde bold på den store røde bane er blevet suppleret af talrige niveautilpassede boldtyper og banemål. Tennis er socialt livet igennem, det er venner og sjov, og det er konkurrence og selvstændighed i en unik blanding. Det er en sund aktivitet livet igennem, en udfordrende sport til alle fysiske og tekniske niveauer, det er kvalitetstid med familien, sammenhold med holdkammeraterne, sjov med vennerne og en øl efter arbejde om fredagen.

Derfor er det så ærgerligt, at det hele netop i Gladsaxe dæmpes så kraftigt hver eneste vinter, hvor banekapaciteten knapt eksisterer og medlemmer falder fra til f.eks. fleksible og kommercielle idrætter som fitness, der lader sig dyrke hele året rundt, men uden om foreningstanken - eller i bedste fald betaler tusinder af kroner ud af kommunen i baneleje og dobbeltmedlemskaber m.m. for at spille tennis.

TIG Aktiviteter

De tre tennisklubber i Gladsaxe holder løbende fælles arrangementer for at styrke samarbejdet om at udvikle tennissporten i Gladsaxe Kommune. Nedenfor kommer beskrivelser/billeder fra udvalgte arrangementer:


TIG Camp for voksne. 18 voksne fra TIG-klubberne AB, Gladsaxe og Bagsværd Tennisklub deltog over tre sommeraftener i tenniscampen på tværs af klubberne. Der blev trænet, videoanalyseret og grillet lige til regnen satte ind - og så lige 3 timer til.

Meget symbolsk måtte sidstedagen på campen, efter timers insisteren på at spille i regnen, afbrydes på grund af vejret. Da flertallet foretrak regntennis over skumtennis i boldhallen, blev taktisk træning en våd og kølig fornøjelse - dog stadig en fornøjelse! Arrangørerne glæder sig til at gentage succesen - forhåbentlig en dag med en tennishal i Gladsaxe Kommune, så der ikke må afbrydes grundet vejret. 🤞🏼

Rapport og præsentation

Vi har igennem tiden laver flere præsentationer af projektet, som kan ses nedenfor. Den første præsentation af projektet blev vist til et fælles facilitets møde i Gladsaxe Kommune mandag den 29. januar 2018, hvor vi forsøgte at få sat hallen på dagsordenen i Gladsaxe.

Vi har derudover lavet et større arbejde med at indsamle data, der danner grundlag for vores påstand om at Gladsaxe Kommune vil få stor gavn af en tennishal. Alt det arbejde er sammenfattet en rapport. Både præsentation og rapport kan downloades nedenfor.

TIG Hallen i pressen

Gladsaxe Bladet skrev den 2. januar 2018 en flot artikel om vores projekt for at få bygget en tennishal i Gladsaxe.

Du kan læse deres artikel her.

Behovsundersøgelse

For at finde ud af at der er et behov for en tennnishal i Gladsaxe Kommune, har vi gennemført en behovsundersøgelse blandt de 3 klubbers medlemmer. Nedenfor er hovedpointerne herfra opsummeret:

  • 97% af medlemmerne ønsker at benytte indendørs tennisfaciliteter i Gladsaxe Kommune.
  • 74% af medlemmerne er borgere i Gladsaxe Kommune.
  • Et medlem vil i gennemsnit bruge 0,6 banetimer om ugen. Med 800 medlemmer giver det ca. 475 banetimer pr. uge fordelt på hhv. træning, faste banetimer, og sporadisk leje af baner (hertil kommer arrangementer og turneringer).
  • Et medlem vil i gennemsnit betale 110 kr. pr. uge i indendørssæsonen (baseret på forbrug af træning, faste banetimer og sporadisk leje af baner. Her skal det dog bemærkes at en del af disse penge, vil skulle gå til dækning af foreningernes udgifter/trænere/udstyr/mv)
  • Vores medlemmer bruger for nuværende 500 kr./medlem på indendørs tennisanlæg uden for Gladsaxe Kommune. Det er ca. 400.000 kr./sæson, der i stedet kunne blive i Gladsaxe.

Resume af rapport

De tre tennisklubber i Gladsaxe Kommune, AB Tennisklub, Gladsaxe Tennisklub og Bagsværd Tennisklub, er efter årtiers tiltagende efterspørgsel på indendørsfaciliteter i kommunen gået sammen om projektet Tennishallen i Gladsaxe, en tennishal med fem baner på et korrektt tennisunderlag beliggende i Gladsaxe. Arbejdsgruppen bestående af frivillige repræsentanter fra de tre klubber har i knapt et år udarbejdet denne projektplan og rapport med opbakning og hjælp fra bl.a. DGI, Dansk Tennisforbund og FIG.

Rapporten indeholder en redegørelse for tennissportens status og potentiale i Gladsaxe Kommune. Sporten, der har gennemgået en stor udvikling over det sidste årti, har kontinuerligt stigende medlemstal netop i Gladsaxe, hvilket betyder, at den allerede store efterspørgsel på haltid (navneligt haller med underlag egnet til tennis specifikt) til stadighed stiger mod et punkt, hvor det begrænser klubberne og sportens vækstmuligheder i kommunen ganske alvorligt.

Rapporten fremlægger desuden en række af de punkter, de tre klubber i samarbejde mener, at kunne gavne samfunds- og idrætslivet i kommunen med ved opførslen af en tennishal. En dedikeret tennishal muliggør fastholdelse og tilvækst i samtlige målgrupper, alle aldre, fysiske niveauer og sociale baggrunde, ved at gøre allerede succesfuldt spirende koncepter på banen i klubberne holdbare og helårlige. Herunder falder Skoletennis for kommunens folkeskoler, udbygning af tilbud til ældre, opstart af socialt krævende træningstilbud med fokus på integration af socialt udsatte i foreningslivet, udbredelse af koncepter som Familie- og Cardiotennis og mere.

En behovsanalyse blandt vores ca. 900 medlemmer er udarbejdet og fremgår ligeledes som en central del af rapporten. Denne viser entydigt et stort ønske om en tennishal fra nuværende medlemmer (97% ønsker at benytte indendørs tennisfaciliteter i kommunen). Anlægsomkostningerne anslås at lande på 20 – 25 mio., heraf halopførelsomkostninger på 13,8 – 16,5 mio. DKK baseret på 2 bud fra Dansk Halbyggeri A/S og MECO TECH.

Driften anslås til 635.000 kr. pr år. ud fra de beskrevne tekniske omstændigheder.

Tak til

Vi vil gerne sige en stor tak til alle de mennesker, der har været involveret i det store arbejde, der har ligget i at nå hertil hvor vi er i dag. Det være sig medlemmerne og specielt bestyrelserne i de 3 klubber. Derudover vil vi gerne sige en speciel tak til følgende organisationer, der har hjulpet os på vej:

  • DGI
  • DTF - Dansk Tennis Forbund
  • Gladsaxe Kommune
  • FIG - Foreningernes idrætsråd i Gladsaxe

Det siger vores medlemmer om en tennishal i Gladsaxe...

"Det er en helt fantastisk god ide med en tennishal i Gladsaxe!!! Jeg har en søn, som er meget seriøs omkring tennis, og han overvejer at skifte fra en Bagsværd klub til Hareskov-Værløse udelukkende pga deres indendørsbaner. En indendørshal vil helt klart få nogle af vores talenter til at blive i Gladsaxe."

"Vil glæde mig til et bedre underlag for os tennisspillere. Så håber en hal bliver en realitet"

"En hal vil også være til gavn for skolerne I nærområdet."

"Det er en fantastisk idé, det skal bare lykkes, der er så stort et behov for at give tennis bedre betingelser i kommunen, det skal have samme muligheder som andre sportsgrene og lige nu halter det meget med faciliteterne for tennis. Det ville være så fantastisk hvis vores klub fik faciliteter der matcher dem vi ser i omegnskommunerne når vi er ude til kampe, de fleste kommuner har haller og udendørsbaner som er langt bedre end vores."

"God ide. Der er langt til Farum, hvor jeg spiller om vinteren"

"Jeg håber, at projektet lykkes. Det ville være så fantastisk med en indenørshal i Gladsaxe!!!"

"Godt og relevant initiativ. Jeg er sikker på, at det kan være med til at fastholde medlemstilgangen og det sociale liv. Jeg ved, at der er flere motioniste fra Bagsværd som er meget interesserede"

"Jeg synes dette lyder som en rigtig god ide. Vi har længe ventet på at kunne spille ordenligt tennis i vintersæsonen og det ville være rart at have pladsen til at spille andet end skumtennis i vintersæsonen (:"

"Fedt projekt som Gladsaxe tennis virkelig har brug for! Keep up the good work"

Klar til at hjælpe os?

FØLG OS PÅ FACEBOOK KONTAKT OS

Kontakt os

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os omkring projektet, kan du kontakte en af os fra projektgruppen fra din egen klub (se nedenfor), eller hvis du ikke er tilknyttet en af klubberne, kan du kontakte Kim Møller på "kim på knmail punktum dk" eller på 61308887. Projektgruppen består af:

Allan Kloppenborg

AB Tennis

Rasmus Gråskov

Bagsværd Tennis Klub

Tobias Ovi

Gladsaxe Tennis Klub

Kim Møller

Bagsværd Tennis Klub

Kaj Grünfeld

AB Tennis